Who married Zhu Shi(wife Of Wangdao)?

Wang Dao married Zhu Shi(wife Of Wangdao) .

Zhu Shi(wife Of Wangdao)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Wang Dao

Description to be added soon.