Who married Zhou Shi(wife Of Sunzhang)?

Sun Zhang married Zhou Shi(wife Of Sunzhang) .

Zhou Shi(wife Of Sunzhang)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Sun Zhang

Description to be added soon.