Who married Zhou Shi(Wife of Lixueshi)?

Li Xueshi married Zhou Shi(Wife of Lixueshi) .

Zhou Shi(Wife of Lixueshi)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Li Xueshi

Description to be added soon.