Who married Zhou Shi(wife Of Liuzhi)?

Liu Zhi married Zhou Shi(wife Of Liuzhi) .

Zhou Shi(wife Of Liuzhi)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Liu Zhi

Description to be added soon.