Who married Zhou Shi(Wife of Liuzhi)?

Liu Zhi married Zhou Shi(Wife of Liuzhi) .

Zhou Shi(Wife of Liuzhi)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Liu Zhi

Description to be added soon.