Who married Zhi Shi(Wife of Zhuhua)?

Zhu Hua married Zhi Shi(Wife of Zhuhua) .

Zhi Shi(Wife of Zhuhua)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Zhu Hua

Description to be added soon.