Who married Zheng Liangpeng?

Wang Shi(Daughter of Wang Qing Dan Sun ) married Zheng Liangpeng .

Zheng Liangpeng

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Wang Shi(Daughter of Wang Qing Dan Sun )

Description to be added soon.