Who married Zhao Shi?

Wang Chengyan married Zhao Shi .

Zhao Shi

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Wang Chengyan

Description to be added soon.
 
 

Mother of Zhao Shi and her spouses: