Who married Zhao Shi(wife Of Guopan)?

Guo Pan married Zhao Shi(wife Of Guopan) .

Zhao Shi(wife Of Guopan)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Guo Pan

Description to be added soon.