Who married Zhao Shi(Wife of Gaohuan)?

Gao Huan married Zhao Shi(Wife of Gaohuan) .

Zhao Shi(Wife of Gaohuan)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Gao Huan

Description to be added soon.