Who married Zhang Yu?

Liu Shi(Wife of Zhangyu) married Zhang Yu .

Zhang Yu

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Liu Shi(Wife of Zhangyu)

Description to be added soon.