Who married Zhang Shi(wife Of Fangfu)?

Fang Fu married Zhang Shi(wife Of Fangfu) .

Zhang Shi(wife Of Fangfu)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Fang Fu

Description to be added soon.