Who married Zhang Shi(wife Of Cheliangji)?

Che Liang married Zhang Shi(wife Of Cheliangji) .

Zhang Shi(wife Of Cheliangji)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Che Liang

Description to be added soon.