Who married Zeng Shi(wife Of Zhangshi)?

Zhang Shi married Zeng Shi(wife Of Zhangshi) .

Zeng Shi(wife Of Zhangshi)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Zhang Shi

Description to be added soon.