Who married Zeng Shi(Wife of Liurishengji)?

Liu Risheng married Zeng Shi(Wife of Liurishengji) .

Zeng Shi(Wife of Liurishengji)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Liu Risheng

Description to be added soon.