Who married Yu Shi(Wife of Mengyi)?

Meng Yi married Yu Shi(Wife of Mengyi) .

Yu Shi(Wife of Mengyi)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Meng Yi

Description to be added soon.