Who married Yi Shi(Wife of Yangmingfeng)?

Yang Mingfeng married Yi Shi(Wife of Yangmingfeng) .

Yi Shi(Wife of Yangmingfeng)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Yang Mingfeng

Description to be added soon.