Who married Ye Qiyuan?

Liu Shi(Wife of Yeqiyuanji) married Ye Qiyuan .

Xu Shi(Wife of Yeqiyuan) married Ye Qiyuan .

Ye Qiyuan

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Liu Shi(Wife of Yeqiyuanji)

Description to be added soon.
 
 

Ye Qiyuan

 
Wedding Rings

Xu Shi(Wife of Yeqiyuan)

Description to be added soon.