Who married Yang Shi(Wife of Xiangying)?

Xiang Ying married Yang Shi(Wife of Xiangying) .

Yang Shi(Wife of Xiangying)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Xiang Ying

Description to be added soon.