Who married Yang Shi(Wife of Wang Xie)?

Wang Xie married Yang Shi(Wife of Wang Xie) .

Yang Shi(Wife of Wang Xie)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Wang Xie

Description to be added soon.