Who married Yang Shi(Wife of Fengshengshiji)?

Feng Shengshi married Yang Shi(Wife of Fengshengshiji) .

Yang Shi(Wife of Fengshengshiji)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Feng Shengshi

Description to be added soon.