Who married Xu Shi(wife Of Feng Mou ( Hu Shi Fu ))?

Feng Mou(Xushifu) married Xu Shi(wife Of Feng Mou ( Hu Shi Fu )) .

Xu Shi(wife Of Feng Mou ( Hu Shi Fu ))

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Feng Mou(Xushifu)

Description to be added soon.