Who married Xie Shi(Wife of Zhengyuanhuan)?

Zheng Yuanhuan married Xie Shi(Wife of Zhengyuanhuan) .

Xie Shi(Wife of Zhengyuanhuan)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Zheng Yuanhuan

Description to be added soon.