Who married Xie Shi(wife Of Zhengyuanhuan)?

Zheng Yuanhuan married Xie Shi(wife Of Zhengyuanhuan) .

Xie Shi(wife Of Zhengyuanhuan)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Zheng Yuanhuan

Description to be added soon.