Who married Xiao Shi(Wife of Zhangbingqing)?

Zhang Bingqing married Xiao Shi(Wife of Zhangbingqing) .

Xiao Shi(Wife of Zhangbingqing)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Zhang Bingqing

Description to be added soon.