Who married Xiang Shi(Wife of Mawensheng)?

Ma Wensheng married Xiang Shi(Wife of Mawensheng) .

Xiang Shi(Wife of Mawensheng)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Ma Wensheng

Ma Wensheng
Description to be added soon.