Who married Xiang Shi(wife Of Dengqiyu)?

Deng Qiyu married Xiang Shi(wife Of Dengqiyu) .

Xiang Shi(wife Of Dengqiyu)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Deng Qiyu

Description to be added soon.