Who married Wu Shi(Wife of Luxiangruji)?

Lu Xiangru married Wu Shi(Wife of Luxiangruji) .

Wu Shi(Wife of Luxiangruji)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Lu Xiangru

Description to be added soon.