Who married Wang Yi?

Ji Songshi married Wang Yi .

Wang Yi

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Ji Songshi

Description to be added soon.