Who married Wang Xiang?

Liang Shi(Wife of Wangxiang) married Wang Xiang .

Xu Shi(Wife of Wangxiang Ji) married Wang Xiang .

Wang Xiang

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Liang Shi(Wife of Wangxiang)

Description to be added soon.
 
 

Wang Xiang

 
Wedding Rings

Xu Shi(Wife of Wangxiang Ji)

Description to be added soon.