Who married Wang Shi(Wife of Zhoushangzhong)?

Zhou Shangzhong married Wang Shi(Wife of Zhoushangzhong) .

Wang Shi(Wife of Zhoushangzhong)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Zhou Shangzhong

Description to be added soon.