Who married Wang Shi(wife Of Zhang Rui)?

Zhang Rui married Wang Shi(wife Of Zhang Rui) .

Wang Shi(wife Of Zhang Rui)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Zhang Rui

Description to be added soon.