Who married Wang Shi(Wife of Shicong)?

Shi Cong married Wang Shi(Wife of Shicong) .

Wang Shi(Wife of Shicong)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Shi Cong

Description to be added soon.