Who married Wang Shi(Wife of Licongzheng)?

Li Congzheng married Wang Shi(Wife of Licongzheng) .

Wang Shi(Wife of Licongzheng)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Li Congzheng

Description to be added soon.