Who married Wang Shi(wife Of Jingyingchun)?

Jing Yingchun married Wang Shi(wife Of Jingyingchun) .

Wang Shi(wife Of Jingyingchun)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Jing Yingchun

Description to be added soon.