Who married Wang Shi(Wife of Gengzhi)?

Geng Zhi married Wang Shi(Wife of Gengzhi) .

Wang Shi(Wife of Gengzhi)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Geng Zhi

Description to be added soon.