Who married Wang Feng?

Li Shi(Wife of Wangfeng) married Wang Feng .

Li Shi(Wife of Wangfengji) married Wang Feng .

Wang Feng

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Li Shi(Wife of Wangfeng)

Description to be added soon.
 
 

Wang Feng

 
Wedding Rings

Li Shi(Wife of Wangfengji)

Description to be added soon.