Who married Wang Dexin?

Liu Shi(Wife of Wangdexin) married Wang Dexin .

Wang Dexin

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Liu Shi(Wife of Wangdexin)

Description to be added soon.