Who married Tang Shi(Wife of Liuhuan)?

Liu Huan married Tang Shi(Wife of Liuhuan) .

Tang Shi(Wife of Liuhuan)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Liu Huan

Description to be added soon.