Who married Sun Jiao?

Yang Shi(Wife of Sunjiao) married Sun Jiao .

Sun Jiao

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Yang Shi(Wife of Sunjiao)

Description to be added soon.