Who married Shi Shi(Wife of Zhouyong)?

Zhou Yong married Shi Shi(Wife of Zhouyong) .

Shi Shi(Wife of Zhouyong)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Zhou Yong

Description to be added soon.