Who married Qiang Gong?

Du Shi(Daughter of Du Hua) married Qiang Gong .

Qiang Gong

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Du Shi(Daughter of Du Hua)

Description to be added soon.