Who married Qian Yi?

Wang Shi(Wife of Qianyiji) married Qian Yi .

Zhou Shi(Wife of Qianyi) married Qian Yi .

Qian Yi

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Wang Shi(Wife of Qianyiji)

Description to be added soon.
 
 

Qian Yi

 
Wedding Rings

Zhou Shi(Wife of Qianyi)

Description to be added soon.