Who married Pu Shidao?

Chen Shi(Wife of Pu Shi Dao ) married Pu Shidao .

Pu Shidao

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Chen Shi(Wife of Pu Shi Dao )

Description to be added soon.