Who married Mou Shi(Wife of Xiongjingji)?

Xiong Jing married Mou Shi(Wife of Xiongjingji) .

Mou Shi(Wife of Xiongjingji)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Xiong Jing

Description to be added soon.