Who married Luo Chunzhi?

Yao Shi(Wife of Luochunzhiji) married Luo Chunzhi .

Zhang Shi(Wife of Luochunzhi) married Luo Chunzhi .

Luo Chunzhi

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Yao Shi(Wife of Luochunzhiji)

Description to be added soon.
 
 

Luo Chunzhi

 
Wedding Rings

Zhang Shi(Wife of Luochunzhi)

Description to be added soon.