Who married Luo Chongyue?

Liu Shi(Wife of Luochongyue) married Luo Chongyue .

Luo Chongyue

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Liu Shi(Wife of Luochongyue)

Description to be added soon.