Who married Lu Shi(Wife of Wuzhong)?

Wu Zhong married Lu Shi(Wife of Wuzhong) .

Lu Shi(Wife of Wuzhong)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Wu Zhong

Description to be added soon.