Who married Liu Shi(wife Of Yangjiuze)?

Yang Jiuze married Liu Shi(wife Of Yangjiuze) .

Liu Shi(wife Of Yangjiuze)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Yang Jiuze

Description to be added soon.