Who married Liao Qing?

You Shi(Wife of Liaoqing) married Liao Qing .

Liao Qing

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

You Shi(Wife of Liaoqing)

Description to be added soon.