Who married Li Shi(Wife of Zhurun)?

Zhu Run married Li Shi(Wife of Zhurun) .

Li Shi(Wife of Zhurun)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Zhu Run

Description to be added soon.