Who married Li Shi(Wife of Wangzhaolinji)?

Wang Zhaolin married Li Shi(Wife of Wangzhaolinji) .

Li Shi(Wife of Wangzhaolinji)

Description to be added soon.
 
 
Wedding Rings

Wang Zhaolin

Description to be added soon.